Regulamin

Regulamin siłowni:
1. W siłowni mogą przebywać osoby, które ukończyły 16 lat, posiadające ważny bilet wstępu.
2. Wstęp do siłowni tylko w obuwiu zmiennym i stroju sportowym.
3. Ćwiczący mogą korzystać z urządzeń sportowych wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Nie wolno rzucać sprzętu na podłogę.
5. Zabrania się ćwiczenia jak i przebywania w siłowni osobom nietrzeźwym.
6. Właściciele jak i instruktorzy nie odpowiadają za sprzęt pozostawiony w szatni.
7. Instruktorzy nie odpowiadają za ewentualne urazy, kontuzje, które mogą wystąpić podczas ćwiczeń.
8. Wewnątrz klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
9. Przebywający w siłowni zobowiązany jest do przestrzegania pełnej kultury osobistej i czystości.
10. Ćwiczący zobowiązani są przynosić ze sobą ręcznik osobisty.
11. Klub nie odpowiada za kradzież przedmiotów w szatniach.
12. Każdy członek klubu ma obowiązek posiadania karty członkowskiej (jednorazowy koszt
wyrobienia karty wynosi 10zł) oraz identyfikacji jej przy każdorazowym wejściu klubu.
13. Obowiązują telefoniczne zapisy na zajęcia fitness.
14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
15. Za usterki, awarie sprzętu i urządzeń w klubie spowodowane z winy użytkownika odpowiada użytkownik
(takie jak zbicie lustra, wciągnięty ręcznik przez bieżnię treningową).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress